Wat was het een bijzonder jaar:
De Speelwinkel die 45 jaar bestond. Een prachtig feest met zeskamp op een zonnige dag. Dit feest was niet mogelijk geweest zonder de onvoorwaardelijke inzet van talloze vrijwilligers door de jaren heen.

We hopen dat de Speelwinkel in de komende jaren een plekvblijft voor iedereen die er op welke manier dan ook behoefte aan heeft. Langs deze weg willen we al onze vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun betrokkenheid gedurende het afgelopen jaar.

We kijken ernaar uit om iedereen te verwelkomen op de Nieuwjaarsinstuif op zaterdag 13 januari, vanaf 15.00 uur.

Hartelijke groeten, het bestuur en team van de Speelwinkel.