Halloween en Sint Maarten

Ook rond deze tradities worden in de omgeving van De Speelwinkel jaarlijks optochten en rondgangen langs de deuren georganiseerd. Georganiseerd door buurtbewoners. Raadpleeg tegen die tijd voor de juiste tijdstippen en organisatorische aspecten de website en Facebook.

Close