De Initiatiefgroep Raambuurt

De Initiatiefgroep Raambuurt is een groep buurtbewoners en ondernemers die zich inzet voor de Raambuurt. Dat gebeurt in het kader van de zogenaamde actieve wijkaanpak waarvoor de gemeente tot voor kort geld ter beschikking stelde. De inzet is heel breed. Het kan gaan over de inrichting van de openbare ruimte, dus over onze straten, stegen en hofjes. Het kan gaan over de veiligheid in de buurt, over overlast en criminaliteit. En het kan ook gaan over het bevorderen van de sociale samenhang in onze buurt, hoe we plezieriger met elkaar omgaan. Regelmatig overlegt de Initiatiefgroep hierover met vertegenwoordigers van de gemeente en van de politie. De Speelwinkel speelt hierin een verbindende rol met een centrale plek om te vergaderen en activiteiten in de buurt te starten, te ondersteunen en af te sluiten.

Meldapp voor de openbare ruimte

Ziet u in de wijk iets wat alleen de gemeente kan oplossen. Bijvoorbeeld een kapotte lantaarnpaal, losliggende tegels, gedumpte reclamefolders of een straat/pad dat onderhoud nodig heeft?

Installeer op uw telefoon en/of tablet de app ‘buitenbeter’. Als u die opent, kunt u een melding aanmaken met een foto, locatie- en probleemaanduiding, en eventuele opmerkingen.

Als u deze melding vervolgens verstuurt, komt hij automatisch aan bij de gemeente Gouda. Daar bepalen ze dan welke dienst in actie moet komen, Plantsoenendienst, Wegenbouw, Cyclus enzovoorts. Handig!

Geen getelefoneer en doorverbinden en melden wanneer jou dat het beste uitkomt! Het werkt sneller dan het telefoonnummer Meldpunt Openbaar Gebied! (14 0182). Van harte aanbevolen.

Vuilen

Ook op zaterdag 21 april is er weer druk “gevuild” in de buurt, onder aanvoering van de Initiatiefgroep Raambuurt. Onder een heerlijk lentezonnetje werden er weer zakken vol vuil en hondenpoep weggeruimd door de buurtbewoners. De helden zijn op de kiek gezet na gedane arbeid….

Close