Theaterspektakel: Zeven eeuwen Raambuurt

Bijna 750 jaar geleden werd Gouda officieel een stad. Dat zijn meer dan 30 generaties! Dus de moeder van jouw moeder en dan weer haar moeder en dan weer haar moeder en dat 30 keer! Die 30e moeder maakte dus mee dat we stadsrechten kregen.

Zondag 3 juli 2022, gaan we door middel van community-theater de geschiedenis van de Raam vertellen. De Raam was een hele belangrijke straat! We hebben nu 9 verhalen gevonden die we gaan spelen in de vorm van korte toneelstukjes of sketches. Het eerste verhaal gaat over het jaar 1272, de tweede over 1372 en zo maken we steeds een sprong van 100 jaar tot aan het laatste verhaal dat speelt in 2072. Op elke honderd meter van de Raam en de Bogen komt er een podium te staan. Waarop
we de bezoekers wat leren over de geschiedenis van deze prachtige straat en vertellen we de verhalen door de ogen van kinderen.

Oproep voor spelers!

Voor die verhalen zoeken we rond de 90 jonge acteurs en actrices. De jongste kan zo’n tien jaar zijn en de oudste mag ongeveer 18 zijn. Daarnaast zoeken we voor elke scene een paar volwassen acteurs en begeleiders, in totaal circa 22 personen. Voor elke scene hebben we ongeveer 9 tot 10 kinderen en 2 tot 3 volwassenen nodig. De stukjes duren maar een paar minuten en veel tekst leren is het niet. We werken met een professionele regisseur en repeteren een keer of 5 plus natuurlijk een grote generale repetitie én we maken van de repetities en de voorstellingen zelf een groot feest. De repetities beginnen in de loop van volgend jaar.

Geef jij je op? En….., vraag ook je vriend(jes) en/of vriendin(netjes)

Gezocht; decorbouwers, gidsen, logistieke ondersteuners enz.

In de aanloop naar de dag moet er nog heel veel gebeuren, zoals het maken en schilderen van de decors en rekwisieten. Voor de dag zelf zoeken we gidsen die de bezoekers langs de podia begeleiden en een korte introductie gaan geven voor wat de bezoekers te zien en te horen krijgen maar ook mensen die allerlei logistieke werkzaamheden kunnen doen, zoals het wisselen van de decors, het klaarmaken en rondbrengen van de lunches etc. Hiervoor zijn we op zoek naar circa vijftig personen.

Aanmelden of verdere informatie

Aanmelden en/of verdere informatie kan door even naar de Speelwinkel, Raam 60-62 te komen of stuur even een email: buurthuis@despeelwinkel.nl

In het eerste kwartaal willen we met al deze voorbereidingen starten zodat we ruim de tijd hebben en kunnen nemen.

Een evenement als de “Raamvertellingen” komt nooit zomaar van de grond, wie zijn wij:

Peter Meijer
Hoi, ik ben een professionele theatermaker sinds 2006. Dat betekent dat ik toneelstukken bedenk, schrijf en regisseer. Ik maak hele grote toneelstukken maar ook hele kleine. Maar het allerleukste vind ik de projecten waaraan veel amateurs meedoen: samen iets maken! Want samen is leerzaam, gezellig en vooral een manier om elkaar beter te leren kennen, elkaars talenten te ontdekken. Ik ben een echte Gouwenaar en woon boven mijn eigen theater: Kleintheater Zwaan, in het Zwaansgat. Ik ben 64 jaar en theater is mijn grote hobby, mijn passie.

pasfoto_peter

Gerard Overkamp
Ik woon sinds 1990 op de Peperstraat maar al sinds 1982 in de Binnenstad. Vanaf 1996 ben ik meer bij de buurt betrokken geraakt. In eerste instantie heb ik aan de Initiatiefgroep deelgenomen en vanaf de verzelfstandiging van de Speelwinkel in 2004 ben ik tot het bestuur toegetreden en sinds 2014 als secretaris actief. Daarnaast ook nog actief in Het Platform Binnenstad en haar Randen, Gouda sterk aan de IJssel en het Sluiswachtersgilde en nu dus ook bij de organisatie van dit mooie evenement. Ik doe dit allemaal omdat ik de Speelwinkel maar ook de Binnenstad in zijn geheel een warm hart toedraag. Dat gaat allemaal niet vanzelf en ik probeer samen met vele anderen daar mijn aandeel aan te leveren. In het dagelijks leven ben ik kwaliteitsmanager bij een houtverwerkend bedrijf, dus dat is heel wat anders maar die mix van verschillende activiteiten maakt het juist leuk. In mijn vrije tijd doe ik nog aan modelbouw en het spelen op een trekzak.

pasfoto_gerard

Marcel van Dasselaar
Ik ben archeoloog van beroep en woon nu ruim tien jaar in de Raambuurt. Al ruim dertig jaar ben ik lid van de archeologische vereniging Golda in Gouda en van mijn hobby archeologie heb ik nu dus ook mijn beroep gemaakt. We hebben in de Raambuurt veel opgegraven, van de Rotterdamse Poort (al in 1991) tot aan het Bolwerk (afgelopen zomer het laatste deel), maar ook aan de Keizerstraat, de Vest en op de Koningshof. Het leuke van al die opgravingen is dat je mooie oude vondsten doet, maar ook dat je in het archief kan achterhalen wie er in de buurt gewoond en gewerkt hebben. Er woonden veel pijpenmakers en pottenbakkers, maar in de middeleeuwen was er ook een echt klooster aan de Raam, op de plek waar ik nu woon. Voor de Raamvertellingen heb ik de historische gegevens uit de verschillende periodes verzameld en daar samen met Peter de verhalen van gemaakt.

pasfoto_marcel

Sarie Donk
Toen ik hier kwam wonen was de Raam er slecht aan toe, maar door mijn werk in de verpleging had ik weinig tijd om me daar druk over te maken. Dat veranderde toen ik vanwege de geboorte van mijn dochter thuis kwam te zitten. Dat overkwam vrouwen in die tijd helaas nog. Een groepje bewoners had zich inmiddels de toestand van de Raambuurt aangetrokken en was bezig om de gemeente te bewegen daar iets aan te gaan doen. Zo is mijn carrière ooit begonnen en voor ons veel te langzaam maar het leidde toch tot resultaat, op wat hevige bouwblokken na. In de Raambuurt kwamen in die dagen de eerste Marokkaanse gezinnen wonen. De buurt ontfermde zich over de gezinnen en maakte ze wegwijs in de buurt dat ging eigenlijk vanzelfsprekend. Er was een verregende huttenbouw-week voor nodig maar toen is de Speelwinkel geboren. We mochten een pand van de gemeente een week lang gebruiken om spelletjes in te doen. Vanaf die dag is de buurt zich in gaan zetten voor een definitieve plek in de buurt en dat is Raam 60 geworden. We zijn nu 43 jaar verder en ik ga nog elke dag met plezier aan de slag. Het is bijna niet uit te leggen wat er elke dag weer gebeurt, maar het zorgt wel voor “Raamhorigheid” in de buurt waar iedereen welkom is. Er wordt wel eens gevraagd: “Ben je nog wel eens thuis? Gelukkig wel, want dat is voor mij de basis. Man, kinderen en kleinkinderen zijn erfelijk belast en doen op gezette tijden gezellig mee. De buurt kan een belangrijk onderdeel van je leven zijn en samen bereiken we meer.

pasfoto_sarie
Close