Organisatie van de Speelwinkel

Stichting De Speelwinkel Raambuurt Gouda is de formele stichting die in de “volksmond” beter bekend is als Buurthuis “De Speelwinkel”.

Al bijna 40 jaar levert De Speelwinkel een substantiële bijdrage aan het wel en wee van bewoners van de Raambuurt en omgeving en soms ver daarbuiten. Na jaren onder allerlei verschillende samenwerkingsvormen te hebben gewerkt, is De Speelwinkel sinds 2004 een zelfstandige organisatie onder de naam Stichting De Speelwinkel Raambuurt Gouda.

De activiteiten van De Speelwinkel worden niet zomaar aangeboden; aan de basis van alle activiteiten staat een gedegen filosofie, die door de vrijwilligers, buurtbewoners en het bestuur samen is ontwikkeld.

Tweejaarlijks wordt het activiteitenplan voor in en rond het buurthuis samengesteld en/of bijgesteld, voortvloeiend uit die filosofie in samenhang met de lopende maatschappelijke ontwikkelingen. In de afgelopen jaren is vooral het begrip ‘participatie’ van belang geworden. Kijkend naar de rol die De Speelwinkel in de bijna 40 achter ons liggende jaren heeft vervuld, is naar mening van de vrijwilligers en bestuur De Speelwinkel te beschouwen als een Participerend Buurthuis avant la lettre.

De organisatie bestaat uit een bestuur en een buurthuisraad.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en 3 bestuursleden. Het bestuur vergadert minimaal één keer per zes weken.

Het bestuur richt zich op beleidsmatige zaken zoals algemeen beleid, begroting, investeringen, onderhoud en de organisatie. Ook onderhoudt het bestuur contacten met het gemeentebestuur en gemeentelijke vertegenwoordigers. De besluitvorming van het bestuur is erop gericht de activiteiten van De Speelwinkel voor de toekomst te waarborgen en daar waar mogelijk uit te breiden zowel in Nederland als daarbuiten middels samenwerkingsverbanden.

Buurthuisraad

De dagelijkse praktijk in De Speelwinkel is in handen van de buurthuisraad en vele andere vrijwilligers. De buurthuisraad is het uitvoerende orgaan van buurthuis De Speelwinkel en bestaat thans uit zes leden.

Het zijn allemaal vrijwilligers die hun sporen hebben verdiend in het sociaal cultureel werk. Een keer in de maand komt de buurthuisraad bij elkaar en houdt zich bezig met alle ins en outs van het buurthuis.

Dit betreft onder meer:
– het opzetten en coördineren van de activiteiten
– het bewaken van de voortgang van deze activiteiten
– het onderhouden van contacten met de vrijwilligers en vakkrachten
– overleggen met externe organisaties, instellingen en bedrijven
– de zorg voor het gebouw en de inventaris
– terugkoppeling naar het bestuur.

Daarnaast is het grootste deel van deze groep een dagdeel of meerdere dagen aanwezig in De Speelwinkel.

Close