De enige echte “Speelwinkel Eetclub voor alleengaanden” is van start gegaan.

Na een eerste enthousiaste kennismakingsbijeenkomst met het groepje van zes, toevalligerwijs allemaal vrouwen maar in leeftijd wel divers, werd er op 16 april voor het eerst voor het “echie” gekookt.

De groep heeft het erg naar de zin met elkaar, er was onmiddellijk een “klik” en men denkt er zelfs over om ook een creaclubje te vormen samen. Hoe gezellig kun je het hebben? Om beurten is er steeds één groepslid dat de boodschappen doet en kookt. De rest snijdt, hakt, maakt schoon en dekt de tafel. De kosten zijn 5,– per avond, exclusief de drankjes. Mocht je daar ook zin in hebben, dan kun je contact opnemen met de Speelwinkel: 0182-526925 of mail naar: buurthuis@despeelwinkel.nl