Zoals elke zaterdag zijn we paraat in de buurttuin, maar zaterdag 25 september – BURENDAG – willen we met elkaar enkele Raamtuintjes aanpakken waar geen bewoners zijn voor het onderhoud. Door verhuizing zijn er een aantal weestuinen ontstaan. Het zou zonde zijn als deze verwaarlozen, waardoor ze weer onder de verantwoordelijkheid van Promen gaan vallen, en al het mooie groen verloren zal gaan.

We zijn om 10.00 uur bij buurthuis De Speelwinkel waar de koffie klaar staat!
Dan gaan we gezamenlijk een uurtje aan de slag.