Wie De Speelwinkel zegt, zegt het leukste buurthuis in Gouda en verre omgeving. Met onze vrijwilligers zorgen we daar met elkaar voor. Voor het zorgen voor de juiste randvoorwaarden kent De Speelwinkel een  Stichtingsbestuur. Dat klinkt formeel, maar soms moeten er formele zaken geregeld worden, zoals financiën, beheer en duidelijke beslissingen zoals hoe om te gaan met Corona. 

Het bestuur kent op dit moment twee vacatures voor een bestuurslid. We willen op korte termijn ons bestuur weer op volle kracht brengen, want De Speelwinkel gaat voorlopig nog lekker door! Het bestuur komt in principe zo’n 6 tot 7 keer per jaar bij elkaar en tussendoor is zo nodig afstemming via de bestuursapp.

Wil jij ook meedenken, meedoen en meewerken aan dit bestuur, meld je dan nu aan bij buurthuis@despeelwinkel.nl. We kunnen jou goed gebruiken.

Voor meer informatie over wat het allemaal precies inhoudt, schroom niet en bel met Cees van Schaik 06-22466772.

Het bestuur van Stichting De Speelwinkel Raambuurt