Op 5 januari j.l. vierden we de start van het nieuwe jaar met een traditionele Nieuwjaarsborrel. Niet zomaar een ‘borrel’ maar de veertigste! Dit was natuurlijk aanleiding om iets langer stil te staan. In een toepasselijk versierde Speelwinkel stroomden onze genodigde vrienden en bestuurlijke relaties, van nu en vroeger, binnen. Bloemen en andere aardige attenties werden overhandigd. Het was een feest van herkenning tussen (ex)vrijwilligers en er werden volop herinneringen opgehaald. 

speelwinkel-gouda-40-03

Onze voorzitter Cees van Schaik heette iedereen van harte welkom en liep met zevenmijlslaarzen met de aanwezigen nog eens door de luisterrijke geschiedenis van ons buurthuis heen. Koploper van het eerste uur, Sarie Donk, werd hierbij in het zonnetje  gezet en bedankt voor haar onvermoeibare inzet in al die jaren. Wethouder Corine Dijkstra reageerde met een lovend verhaal over De Speelwinkel, het belangrijke werk dat hier wordt verricht  en het vertrouwen dat de gemeente heeft in het buurthuis.

speelwinkel-gouda-40-01

Tot besluit richtte ook Sarie Donk, het vertrouwde gezicht van De Speelwinkel, een woordje tot het gezelschap en bedankte hen alle voor de jarenlange steun. Daarna ging het los met ophalen van verhalen en geschiedenissen, onder het genot van een hapje en een drankje. Het was een gezellige dag!