ouder

buurthuis


Dodenherdenking 4 mei 2015


 
Stille tocht nu ook vanaf IJsselhof
Op 4 mei herdenken wij met elkaar de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en allen die waar ook ter wereld voor onze vrijheid zijn gevallen.
In 2015 doen wij dit alweer voor de 70e keer. Dus weer een bijzonder moment.
Voorafgaande aan de herdenking op de Markt te Gouda worden zoals gebruikelijk Stille Tochten gehouden met bloemleggingen bij de 7 door de Oorlogsgravenstichting erkende graven van omgekomen verzetsmensen en militairen.
Voorgaande jaren waren er twee Stille Tochten maar dit bijzondere herdenkingsjaar wil de Stichting 4 & 5 mei Gouda een derde Stille Tocht organiseren in samenwerking met de Consul van de Oorlogsgravenstichting.
Naast de Stille Tocht vanaf de RK Begraafplaats aan de Graaf Florisweg en de Stille Tocht vanaf de Oude begraafplaats aan de Vorstmanstraat zal er nu ook een Stille Tocht gehouden worden vanaf de IJsselhof aan de Goejanverwelledijk. Omdat dit een nieuwe tocht is wil de organisatie een oproep doen aan de Goudse bevolking om ook vanaf de IJsselhof mee te lopen.
Iedereen, jong en oud, wordt daarom uitgenodigd om deel te nemen aan de stille tochten en te komen naar één van de startpunten van de drie tochten om mee te lopen richting het herdenkingsmonument aan het Stadhuis op de Markt.
Daarmee bevestigen wij allen de noodzaak om de slachtoffers te herdenken. U hoeft zich niet aan te melden maar u kunt aansluiten bij de drie startpunten bij de ingang van de begraafplaatsen. Met elkaar tonen wij ons respect voor de gevallenen.
De Stichting 4 & 5 mei Gouda en de Consul van de Oorlogsgravenstichting hopen dat de opkomst dit bijzondere herdenkingsjaar groot zal zijn. Mogen wij op uw aanwezigheid rekenen? Herdenken is en blijft een noodzaak en een belangrijk feit om mee te geven aan onze jongeren. Gezamenlijk herdenken brengt mensen samen die de verkregen vrijheid respecteren. Juist de huidige tijd van internationale spanningen dwingt ons ertoe om die vrijheid met elkaar te willen delen. Dat moet toch een ieder aanspreken.
De organisatie hoopt u op 4 mei a.s. tijdens één van de Stille Tochten of op de Markt bij het herdenkingsmonument te ontmoeten.
Mocht u vragen en of opmerkingen hebben dan zijn wij bereikbaar via het volgende mailadres Stichting4en5meiGouda@gmail.com