buurthuis


VRIJWILLIGERS GEZOCHTVACATUREOVERZICHT DE SPEELWINKEL 2016


1. Gastvrouw/heerfunctie voor de inloop voor buurtbewoners. Met een leestafel, kopje koffie, etc. Er is iemand nodig die de mensen ontvangt en die tegelijk de andere activiteiten in die ruimte begeleidt.
Wanneer?: Dinsdag- donderdag- en vrijdagochtend. Mogelijk een duotaak met:


2. Organiseren Spelletjesmiddag(en). koffie zetten, spullen klaar zetten. Gecombineerd met de leestafel. Wanneer? kan elke middag. Mogelijkheid om gecombineerd in te vullen met functie onder 1.


3. Seizoenscrea, We zoeken mensen die per seizoen met groepjes willen knutselen, bloemstukjes maken, sinterklaascadeautjes, paasdecoraties o.i.d. Tijdstip in overleg..


4. Structureel klussen opknappen. Gezocht: een zelfstandig persoon voor klusjes als lampen verwisselen, reparaties, verfklussen, plantenverzorging etc. Voor 1 á 2 dagdelen per week.


5. Opzetten/uitvoeren clubkamp. We hebben een perfecte kampeeruitrusting en zoeken mensen die een opzet maken voor een jaarlijks kampeerweekend met de kids van 8-12 jaar en die tevens voorbereiding en uitvoering voor hun rekening willen nemen.


6. Nieuw leven inblazen Ecokids. Knutselen met thema milieu en natuur. Heeft jaren bestaan. Was leuk en wellicht is er een duo dat dit weer nieuw leven in wil blazen, ism IVN, Staatsbosbeheer, Zuid-Hollands Landschap en Natuur en Milieu. Leeftijd 8-12 jaar, op een avond in overleg, van 18.30-20.00.


7. Begeleiden Kinderkookclub . 1 x per week voorbereiden en uitvoeren kookmiddagen met kinderen van 8-12 jaar. Woensdag van 14.00 tot 17.00 uur of in overleg andere middag na schooltijd


8. Streetdance. Sinds jaren is er een Streetdanceclub voor kinderen van 6-11 jaar in de Speelwinkel en nu is de juf verhuisd naar buiten de stad. We zoeken iemand die deze club kan begeleiden en nieuw repertoire met hen kan maken. Woensdag middag 14.00- 15.00 uur

9. Begeleider kinderknutselclub algemeen. Wie wil op woensdagmiddag van 14.00-16.00 uur kinderen van 5-8 jaar helpen met het uitbouwen van hun creativiteit?


10. Uitbreiding kantoorondersteuning. Dagelijks moeten er mensen op het buurthuis aanwezig zijn
om de deur open te doen, bezoekers te woord te staan en de telefoon aan te nemen. De dagelijkse
gang van zaken in het buurthuis is opgedeeld in zelfstandige taken met eigen verantwoordelijkheid.
Zoals o.m.: brieven, uitnodigingen en aankondigingen opstellen en uitdoen, folders samenstellen en
verspreiden, programma’s en evenementen mee voorbereiden en organiseren, de mail verwerken,
checken en aanvullen voorraden, defecten traceren en reparatie regelen etc. We willen toe naar een
situatie waarin het buurthuis de hele week open is en alle (administratieve) taken én de aanwezigheid11. Beheer website/facebook en de wijkkrant . Kopij verzamelen en redigeren, opmaak, ontwerp,
laten drukken en verspreiden. We willen de werkgroep communicatie aanvullen,waarbij
een ieder haar/zijn eigen duidelijk omschreven taak heeft en waarbij regulier wordt overlegd over de
voortgang. Gezocht wordt naar vrijwilligers die hier graag een bijdrage aan willen leveren. Wanneer?
Zo vaak als nodig is w.b. de website. De krant komt periodiek uit en moet eveneens gevuld.


OF je hebt zelf een idee of een wens. Kom ermee voor de dag en we kijken wat mogelijk is!